Les aMIStats perilloses

Un joc de risc entre música i diverses expressions artístiques

Tots el dimecres de novembre a l'Antic Teatre, carrer Verdaguer i Callís 12, 08003 BCN

Programa:

Mapa del lloc: